Financieel jaarverslag 2017

Stichting Van de Velde Publicatiefonds werft niet actief geld of goederen en zij besteedt het vermogen en/of de opbrengsten van dat vermogen bijna alleen maar aan de doelstelling. Daarom wordt hier volstaan met een staat van baten en lasten en een financieel overzicht van de daadwerkelijke bestedingen.

 

Staat van baten en lasten 2017

 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten        5.002

Waardeveranderingen van effecten                  2.905

                                                                                                 7.907

Overige bedrijfskosten                                      4.226

Publicaties                                                             € 12.500

                                                                                               € 16.726

 

Resultaat                                                                               € 8.819-

                                                                                               =======

 

Daadwerkelijke bestedingen in 2017

 

In 2017 heeft Stichting Van de Velde Publicatiefonds financiële bijdragen verleend voor de volgende publicaties / uitgaven :

 

·         Jacques Cats, Boulevard, straat aan zee

·         St. Michiel de Ruyter, stripboek Tocht naar Chatham

·         De Klimmende ster, Evertsen en slag om Beachy Head

·         St. Etty Hillesum, Joods leven in Zeeland

·         St. Mannen tussen staal, bijdrage kunstwerk

·         Den Boer De Ruiter, Fotoboek Vlissingen door R. Oreel

·         Den Boer De Ruiter, Middelburg, Gezicht van de stad

·         Uitgeverij Optima, Familie van Dishoeck

·         Uitgeverij Cossee, Oosthoek, Witheet nadert de ijsberg

 

Totaal             € 12.500