Financieel jaarverslag 2022

Stichting Van de Velde Publicatiefonds werft niet actief geld of goederen en zij besteedt het vermogen en/of de opbrengsten van dat vermogen bijna alleen maar aan de doelstelling. Daarom wordt hier volstaan met een staat van baten en lasten en een financieel overzicht van de daadwerkelijke bestedingen.

Staat van baten en lasten 2022 

 

Overige bedrijfskosten € 14.627
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten € 8.254
Waardeveranderingen van effecten - € 53.661
Rentelasten en soortgelijke kosten - € 4.059
Resultaat - € 64.093

Daadwerkelijke bestedingen in 2022
In 2022 heeft Stichting Van de Velde Publicatiefonds voor 9.000 euro financiële bijdragen verleend voor de volgende publicaties / uitgaven:

  • Boekje 450 jaar viering 6 april, Stichting Vesting Vlissingen  
  • P. van Druenen, Vlissingen was echt wel de eerste 
  • Paard van Troje, Hoe Alva zijn fles verloor 
  • St. Vrienden van Vlissingen, En toen barstte de bom 
  • St. Bunkerbehoud, Publicatie oorlogsgeschiedenis Britannia
  • Directie Cultuurwerf, Hommage Lex Maes
  • Marberg Media, Duitse editie en wandelapp Slag om de Schelde 
  • Zeeuwse Documentaire Stichting, Het Kruis in de duinen
  • WW2research, De luchtoorlog boven Walcheren 
  • Cultuurwerf, Pronken: bijzondere objecten en verhalen uit de collectie van het Zeeuws maritiem muZEEum

Financieel jaarverslag 2021


Financieel jaarverslag 2020