Beloningsbeleid

Noch bestuursleden, noch de adviseur van het bestuur ontvangen een geldelijke vergoeding voor hun werkzaamheden.