Financieel jaarverslag 2021

Staat van baten en lasten 2021

Overige bedrijfskosten € 4.394
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten € 7.380
Waardeveranderingen van effecten € 29.040
Rentelasten en soortgelijke kosten - € 3.944
Resultaat € 24.322


Daadwerkelijke bestedingen in 2021

In 2021 heeft Stichting Van de Velde Publicatiefonds voor 3.250 euro financiële bijdragen verleend voor de volgende publicaties / uitgaven:

  • W. van Montfrans, fotoboek ’t Hof Ravestein 
  • Den Boer de Ruiter, Leen Duivendijk 
  • Walburgpers, 'Onvrede, Vernedering en de Troost van Patronage: het Leven van Frans Naerebout (1748-1818) 
  • Stichting Pluim, Pennywafelhuis 
  • Zeeuws Online – InVlissingen, Drie documentaires 
Terug