Financieel jaarverslag 2020

Staat van baten en lasten 2020

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    € 3.722

Waardeveranderingen van effecten           € 4.443 -

                                                                                  € 721 - 

Overige bedrijfskosten                             € 4.394

Publicaties                                              € 2.750

                                                                                  € 7.144 

Resultaat               € 7.865 -======

Daadwerkelijke bestedingen in 2020

In 2020 heeft Stichting Van de Velde Publicatiefonds financiële bijdragen verleend voor de 

volgende publicaties / uitgaven: 

•  MuZEEum Vlissingen, Expositie Walcheren “Bevrijd en onder de Zee”

•  MuZEEum Vlissingen, Expositie Marines uit de 17e eeuw – aanwinsten uit de collectie 

Inder Rieden

•  F. van Spaandonk e.a., Inrichten Etalages 1945

•  Den Boer de Ruiter, boek Jacobus Bellamy

•  Jan Doense, Festivalkrant Film by the Sea 

•  Den Boer de Ruiter, Jubileumboek 50 jaar SLK

Terug