Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met de uiterste zorg is samengesteld kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Van de Velde Publicatiefonds aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen tenzij expliciet anders vermeld toe aan Van de Velde Publicatiefonds en worden uitdrukkelijk voorbehouden.