Bestuur

Hieronder het huidige bestuur van het Van de Velde Publicatiefonds:

De heer E. J. A. (Eugène) Fagg

voorzitter

De heer Fagg is locatiedirecteur van het Scheldemond College

De heer drs A. van der Jagt

secretaris

De heer van der Jagt studeerde Nederlands en Cultuurwetenschappen en is voormalig docent Nederlands.


De heer drs. G.H.A. Suy

penningmeester

Gaston Suy is opgeleid tot bedrijfseconoom en bestuurskundige. Hij is werkzaam als directeur bij Microvida en Pathologie Zuid West Nederland.

Mevr. Gerda de Haan

lid

Mevrouw de Haan is mede-eigenaar van boekhandel 't Spui in Vlissingen.


De heer F. van de Velde

adviseur

Telg van een Vlissingse uitgevers- en drukkersfamilie, naamgever van het fonds. Opereert vanuit Van de Velde Publivisie als 'informal investor' en is met name in Vlissingen bestuurlijk actief.