Welkom bij Van de Velde Publicatiefonds

Geschiedenis

Het Van de Velde Publicatiefonds is in 2002 opgericht door Frans van de Velde die tot 1997 als laatste telg van zijn familie verbonden was aan het courantenbedrijf PZC. Het fonds beoogt het cultuurhistorisch besef te bevorderen, op Walcheren en van de stad Vlissingen in het bijzonder, voornamelijk in de vorm van publicaties. Ze bekostigt haar activiteiten uit de opbrengsten van het in het fonds gestorte startkapitaal. Voelt u zich als persoon, familie of organisatie aangesproken door de opzet van het fonds dan wordt aanvullend kapitaal uiteraard van harte op prijs gesteld! De stichting bezit de ANBI-status – zie elders op deze website

Subsidie

In de achterliggende vijftien jaar heeft het fonds bijna tweehonderd  aanvragen in behandeling genomen, waarvan er ruim honderdtwintig zijn gehonoreerd. De bedragen varieerden van 500 euro stimuleringssubsidie tot 7.500 euro. Het overgrote deel heeft het boek als verschijningsvorm; de laatste jaren is de documentaire in opkomst en er zijn websites gesteund zoals de ‘Canon van Vlissingen’ en ‘Kerncollectie Vlissingen’(2013). Andere verschijningen waren de serie foto’s op canvas tijdens het Straatfestival 2006 en het Vlissingse project Panorama Walcheren.

Vlissingen

In 2015 vierde Vlissingen 700 jaar stadsrechten. Het fonds steunde met een extra budget onder andere het grote project ‘Vissers, kapers, arbeiders; Vlissingen 700 jaar stadsrechten’, het ideeënboek ‘Kunst Natuurlijk’ van de Kinderkunstweek die in Vlissingen van start ging, de catalogus voor de tentoonstelling ‘Frans Naerebout, Schilder aan de Schelde’ in het MuZEEum en de speciale uitgave van het Zeeuws Tijdschrift met de verslagen van de vier door het Gemeentearchief en Bibliotheek georganiseerde lezingen over de stad Vlissingen.

Stimuleringssubsidie aanvragen

Graag ontvangt het bestuur uw aanvraag. Onder 'Doelstelling' vindt u de relevante informatie en onder 'Contact' een invulformulier. Het fonds is niet rechtstreeks telefonisch bereikbaar.