Activiteitenverslag 2022

Het bestuur kwam voor het eerst na Corona weer, zoals gebruikelijk, vier maal bij elkaar: op 8 maart, 22 juni, 20 september en 29 november. Op 23 juni vond het jaarlijkse diner plaats. Tijdens dit diner, in de Timmerfabriek, nam de penningmeester van het bestuur, Anja Zandee, afscheid. Na twee herbenoemingen zat haar termijn er reglementair op. Per 1 juli 2022 werd in haar plaats Gaston Suy benoemd. In de juni vergadering had het bestuur al kennisgemaakt met deze nieuwe penningmeester. Verder bleef het bestuur ongewijzigd. 

Er werden dit jaar dertien aanvragen ingediend, hiervan werden er elf toegewezen en twee afgewezen. Meestal geeft het fonds alleen bedragen uit aan toegewezen projecten, dit jaar werd er 842 euro op de rekening van het fonds gestort, zijnde het rendement van het ondersteunde project de speelfilm, "De slag om de Schelde". 

Ook dit jaar ontving het bestuur weer een aantal uitnodigingen om een bijeenkomst bij te wonen in het kader van door het bestuur (mede) ondersteunde projecten. Zo was het bestuur o.a. vertegenwoordigd bij een boekpresentatie ter gelegenheid van het feit dat het in 2022 precies 450 jaar geleden was, dat Vlissingen in opstand kwam tegen de Spanjaarden. Als eerste stad in de Nederlanden: "Vlissingen was echt wel de eerste". Vier van de toegekende aanvragen gingen overigens over deze historische gebeurtenis.


Jaarverslag 2021

Ook het verslagjaar 2021 werd beïnvloed door de nog steeds voortwoekerende coronapandemie. Het aantal officiële bijeenkomsten moesten we daarom tot drie beperken. Vanwege de lockdown kon de eerste bijeenkomst pas op 7 juni georganiseerd worden. De twee volgende vonden plaats op 30 september en 23 november. Alle bijeenkomsten werden gehouden in een nieuw onderkomen: het kantoor van Frans aan de Voltaweg. Het jaarlijkse bestuurs-diner kon dit jaar gelukkig wel doorgaan en werd gehouden op 1 oktober. Hier konden we dan eindelijk officieel afscheid nemen van de voorzitter van het eerste uur: Koos Scherphuis.

De bestuurssamenstelling bleef dit jaar ongewijzigd.

Er werden dit jaar in totaal slechts 12 aanvragen ingediend, waarvan bovendien de meerderheid (8) door het bestuur werd afgewezen. Van de vier toekenningen betrof het in twee gevallen een stimuleringssubsidie. Voorwaar een schrale oogst, Frans van de Velde verzuchtte in de laatste vergadering dan ook dat we het komend jaar werk moeten maken van een (nog) grotere naamsbekendheid voor het fonds. Een schone taak voor het bestuur in 2022.

In verband met onze naamsbekendheid staat er sinds april een (Youtube) filmpje met de voorzitter op onze website, waarin deze uitleg over het fonds geeft.

Ook dit jaar gaf het fonds weer acte de presence bij een aantal bijeenkomsten die in het kader van ondersteunde projecten werden georganiseerd. Zo was het bestuur vertegenwoordigd bij de onthulling van de stoomhijskraan op het voormalige Scheldeterrein, de dodenherdenking bij het koopvaardij-monument op Boulevard Bankert en bij de boekpresentatie van Leen van Duivendijk.


Jaarverslag 2020 

In het verslagjaar 2020 is het bestuur van het fonds slechts twee maal (10 maart en 7 juli) fysiek bij elkaar gekomen, immers in 2020 was Covid-19 de allesbepalende factor. Voorzitter Koos Scherphuis had vorig jaar al aangekondigd er dit jaar mee te willen stoppen. Op  7 juli 2020 trad hij officieel af. Eugène Fagg volgde hem op als voorzitter. Verder bleef het bestuur ongewijzigd.

Al dan niet vanwege Corona werden  er dit jaar slechts elf aanvragen ingediend. Van deze elf werden er zes afgewezen en dus slechts vijf gehonoreerd. De vergadering van 7 juli was in dit verband om meerdere redenen historisch: voor het eerst in zijn bestaan keurde het fonds  alle ingediende aanvragen af. Aangezien er voor de geplande vergadering in september slechts een aanvraag was is dit door het bestuur online afgehandeld. Voor de novembervergadering waren er geen aanvragen, dus werd ook deze bijeenkomst geannuleerd.

Ook dit jaar ontving het bestuur weer een aantal uitnodigingen om een bijeenkomst (met in acht neming van de Corona regels) bij te wonen van door het bestuur (mede) ondersteunde projecten. Sneu in dit geval was de première van de speelfilm “De slag om de Schelde’’.  De dag na de (voor)première besloot het kabinet de lockdowm aan te scherpen en de bioscopen te sluiten.