JAARVERSLAG 2017

In het jaar 2017 ontving het bestuur het lage aantal van vijftien aanvragen. Hierover werden zeven subsidies toegekend, waarvan zes voor een boekwerk. De andere betrof het kunstwerk ‘Mannen tussen Staal’, een hommage aan de werkers bij de Koninklijke Maatschappij de Schelde. Het werd eind november geplaatst en onthuld op de zuidelijke afbouwkade van de Dokhaven. De bijdrage richtte zich op de plaquette.

In Vlissingen werd eind oktober het eerste exemplaar van het fotoboek ‘Vlissingen’ door fotograaf Ruben Oreel uitgereikt aan Margreet de Haan, ‘boekverkoper van het jaar’, in een gezellige presentatie in haar eigen boekhandel ’t Spui. Een week later verscheen in een grootse bijeenkomst in de Burgerzaal van het oude stadhuis in Middelburg het omvangrijke gedenkboek over 800 jaar Middelburg, ‘Middelburg, Gezicht van de Stad’.

In de loop van het verslagjaar deden zich problemen voor met de verwerking van aanvragen via de website en er blijken af en toe onduidelijkheden te ontstaan over de aanlevering van gegevens, in combinatie met de criteria. Deze zaken krijgen in 2018 de volle aandacht.

Het bestuur kwam vier maal ter vergadering bijeen. De heer E.A. Fagg werd in de laatste daarvan herbenoemd voor een periode van vier jaar.