JAARVERSLAG 2018

In dit kalenderjaar behandelde het bestuur een nog lager aantal aanvragen dan in 2017, namelijk elf stuks tegenover vijftien in 2017. Mede hierdoor is één geplande vergadering niet doorgegaan.

Er werd het gelijke aantal van zeven subsidies toegekend, maar één daarvan werd door de aanvrager teruggetrokken. Drie stuks betroffen een boek, één betrof het programmablad van een evenement en de overige twee waren documentaires. 

Het aantal aanvragen is mede afhankelijk van de bekendheid van het fonds, die lijkt af te nemen. Het bestuur stelt zich ten taak hierin verbetering aan te brengen. Te denken valt aan de inzet van sociale media en toenemende aandacht voor bestaande publiciteitsmedia. 

De website van het fonds is in 2018 vernieuwd en heeft een betere uitstraling en functionaliteit gekregen. Het indienen van aanvragen is verduidelijkt en zal hopelijk niet meer tot storingen leiden.

In de zomer en het najaar van 2019 wordt ‘De Slag om de Schelde’ herdacht; eind augustus wordt dit Zeeuwsbreed in Terneuzen en later in november specifiek in Vlissingen herdacht. Het fonds verwacht in dit kader meerdere subsidie-aanvragen.