Bestuur

Hieronder het huidige bestuur van het Van de Velde Publicatiefonds:

De heer K. Scherphuis

voorzitter

Voormalig directielid & aandeelhouder PZC en gelieerde bedrijven, topbestuurder / adviseur en ondernemer.

De heer mr. G. Herwig

secretaris

Mr. Guido Herwig is sinds 1989 notaris in Vlissingen.


Mevrouw mr. J. Zandee-Dingemanse

penningmeester

Mr. Anja Zandee-Dingemanse is fiscalist en als partner verbonden aan DRV Accountants en Belastingadviseurs.

De heer E.J.A. (Eugène) Fagg

lid

De heer Fagg is locatiedirecteur van het Scheldemond College.


De heer F. van de Velde

adviseur

Telg van een Vlissingse uitgevers- en drukkersfamilie, naamgever van het fonds. Opereert vanuit Van de Velde Publivisie als 'informal investor' en is met name in Vlissingen bestuurlijk actief.